• Kommunikasjon
  • Navigasjon
  • Fiskeleting
  • Kommunikasjon
  • Navigasjon
  • Fiskeleting


Rederi:     Staaløy AS
Bygge år:  2011
Verft:       Lyng AS