• Kommunikasjon
  • Navigasjon
  • Fiskeleting
  • Kommunikasjon
  • Navigasjon
  • Fiskeleting


Rederi:        Lurøyveiding AS
Bygge år:    2008
Verft:         Larsnes Mek. Verksted