• Kommunikasjon
  • Navigasjon
  • Fiskeleting
  • Kommunikasjon
  • Navigasjon
  • Fiskeleting


Rederi:
Bygge år:
Verft: