• Kommunikasjon
  • Navigasjon
  • Fiskeleting
  • Kommunikasjon
  • Navigasjon
  • Fiskeleting


Rederi:     Heggøy AS
Bygge år: 2006, forlenget 2008
Verft:      Larsnes Mek. Verksted AS