• Kommunikasjon
  • Navigasjon
  • Fiskeleting
  • Kommunikasjon
  • Navigasjon
  • Fiskeleting


Rederi: EMS Group Emden.

Servicefartøy for vindmøller til havs.

Byggeår 2012

Verft: Måløy Verft, Deknepollen.

Komplett elektronikkpakke levert av oss.