• Kommunikasjon
  • Navigasjon
  • Fiskeleting
  • Kommunikasjon
  • Navigasjon
  • Fiskeleting


Rederi: Vesterhav AS

Verft: Solund Verft, Bygg nr.7/2014

Vi har levert komplett elektronikkpakke fra Furuno